Solidarnost

O partnerima

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Predstavništvo je lokalni ured Europske komisije u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu.

Uloga Predstavništva je objasniti kako politike EU-a utječu na građane Hrvatske, biti izvor informacija vezanih uz Europsku Uniju za hrvatsku vladu te druga upravna tijela i dionike u Hrvatskoj, medijima pružati informacije o razvoju događaja u donošenju politika Europske unije, govoriti u ime Europske komisije u Hrvatskoj te izvješćivati Komisiju u Bruxellesu o važnim političkim, gospodarskim i društvenim događanjima u Hrvatskoj.

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj ima svoje sjedište u središtu Zagreba, a diljem Hrvatske ima 10 Europa Direct informacijskih centara (EDIC) te 7 Europski dokumentacijski centara (EDC), koji su svojevrsne kontaktne točke Predstavništva na lokalnoj razini. Popis kontaktnih točaka dostupan je ovdje.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj hrvatskim građankama i građanima nastoji približiti rad i ulogu ove jedine izravno birane institucije Europske unije. Ured je prva dodirna točka građanki i građana s Europskim parlamentom i predano radi na podizanju razine informiranosti o ovoj važnoj europskoj instituciji – sukreatoru većine europskih politika.
Ured je posvećen radu s mladima, a usko surađuje i s medijima, nacionalnim i tijelima lokalne uprave, obrazovnim institucijama i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj. Ured snažno podupire aktivno sudjelovanje građana u svim važnim procesima odlučivanja na europskoj razini, zalažući se pritom za slobodu govora i mišljenja, ravnopravnost spolova i kulturnu raznolikost. Važan zadatak je i pružati podršku hrvatskim građankama i građanima u komunikaciji s Europskim parlamentom i njegovim članovima.

Kreativna Europa – MEDIA desk

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Kroz ovaj projekt će se dodatno promovirati i posebni programi i zajmovi iz EU fondova za saniranje posljedica koronovirusa, Fond solidarnosti Europske unije te doprinos zdravstvenog sustava i bolnica u RH, odnosno projekti koji su dobili EU sredstva u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje i zdravlje Operativnog programa Konurentnost i kohezija.

Ostali partneri

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Veleposlanstva država članica Europske unije u Hrvatskoj
Veleposlanstvo Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Mađarske u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Republike Finske u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Češke Republike u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Republike Poljske u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj
Veleposlanstvo Irske u Republici Hrvatskoj

© 2021 solidarnost.hr. Sva prava pridržana.